BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Ludwik
Title
Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2002, nr 10, s. 2-8
Keyword
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawa pracownika, Prawo WE, Dyrektywy WE, Zwolnienia grupowe, Przejęcie przedsiębiorstwa, Zbiorowe stosunki pracy
Labour law, Labour legislation, Employee rights, European Community law, EC directives, Collective dismissal, Corporate acquisitions, Collective labour relations
Abstract
Opracowanie niniejsze przedstawia prawo pracowników do informacji i konsultacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2002/14 Wspólnoty Europejskiej. Dyrektywa zawiera zarówno rozwiązania ogólne, jak i szczegółowe dotyczące powyższego zagadnienia. Autor wskazuje na trudności dostosowania prawa polskiego do jej postanowień.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu