BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyoniziak Ryszard (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Dylematy upaństwowionej socjologii
The Dilemmas of a Nationalised Sociology
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 566, s. 5-13, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Socjologia, Zachowania społeczne, Postawy społeczne
Sociology, Social behaviour, Social attitudes
Note
summ.
Abstract
Autor podejmuje próbę opisania statusu i miejsca socjologii w Polsce po 1944 roku. Podkreśla i zaznacza postawy reprezentowane przez różnych socjologów, przedstawicieli ówczesnego systemu politycznego. Omawia też postawy pewnych grup pragnących osiągnąć sukces zawodowy za wszelką cenę.

In this article the author endeavours to describe the state of sociology and its representatives under the political system imposed upon Poland after 1944. He mentions the different attitudes that various groups of sociologists held towards the system as well as the objective and subjective factors behind the moral and cognitive depravation of certain groups which desired to achieve professional success at any price. However, the critique above all refers to a system imposed by military and political force which broke the will of some individuals while restricting the professional and life opportunities of others. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Czarna księga komunizmu [1999], S. Courtois i in., Warszawa.
  2. Dyoniziak R. [1997], Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków.
  3. Goćkowski J. [1999], Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków.
  4. Hirszowicz M. [2001], Pułapki zaangażowania, Warszawa.
  5. Krytyka rozumu socjologicznego [1997], pod red. T. Alek-Kowalskiego, Poznań.
  6. Patologia i terapia życia naukowego [1994], pod red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Kraków.
  7. Podgórecki A. [1995], Społeczeństwo polskie, Rzeszów.
  8. Steinhaus H. [1992], Wspomnienia i zapiski, Warszawa.
  9. Trznadel J. [1997], Hańba domowa, Warszawa.
  10. Wstęp do stu lat socjologii polskiej [1995], Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu