BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziarko-Siwek Urszula
Title
Krótkoterminowe papiery komercyjne na tle wybranych papierów dłużnych rynku pieniężnego
Short-term Commercial Papers Against the Background of the Chosen Debt Papers of the Money Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 26, s. 145-160
Keyword
Rynek pieniężny, Papiery wartościowe, Papiery komercyjne
Money market, Securities, Commercial papers
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono definicję i podstawowe cechy krótkoterminowych papierów komercyjnych na tle pozostałych dłużnych papierów rynku pieniężnego. Zamieszczono charakterystykę rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych w Polsce.

The subject of this article is one of the instruments of the money market - a short-term commercial paper issued in Poland by enterprises. The aim of the article is to characterize the market of short-term debt papers issued by enterprises in Poland in the years 1997-2000 against the back-ground of other securities of the money market. The second part of the article presents the size and dynamics of the market of commercial appears in Poland during the studied period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu