BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Mateusz
Title
Lokata strukturyzowana jako alternatywa tradycyjnej inwestycji finansowej
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 29-36
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Instrumenty finansowe, Innowacje finansowe, Lokata inwestycyjna
Capital investments, Financial instruments, Financial innovations, Investment deposit
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia lokata strukturyzowana. Pod tym pojęciem rozumie się nowoczesny instrument finansowy, który polega na połączeniu tradycyjnego instrumentu lokacyjnego (odsetkowego) i instrumentu inwestycyjnego w celu osiągnięcia pożądanego profilu rentowności z inwestycji kapitałowej. Oczekuje się dynamicznego rozwoju tego sektora w związku ze spadkiem nominalnych stóp procentowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu