BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębniewska Maria, Wyszyński Artur
Title
Zastosowanie kontraktu terminowego do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 100-107, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Transakcje terminowe, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Ryzyko walutowe
Risk management, Forward rate transaction, Hedge against changes in exchange rates, Company's financial strategy, Currency risk
Abstract
Podjęto próbę oceny korzyści z zastosowania transakcji terminowej do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym w 2001 r. Porównano dwa możliwe przypadki. W pierwszym spółka do zabezpieczenia ekspozycji walutowej wykorzystuje kontrakty terminowe. W drugim przedsiębiorstwo świadomie pozostawia otwartą pozycję walutową w zależności od kształtowania się kursu EUR/PLN na rynku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu