BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Iwona, Pyrć Piotr
Title
Analiza problemu wcześniejszej spłaty kredytu i prezentacja modelu wyliczenia należnego odszkodowania
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 42-47
Keyword
Aktywa, Wartość zaktualizowana netto, Transakcje kredytowe, Zarządzanie aktywami, Kredyt bankowy, Odszkodowania, Pasywa, Modele matematyczne
Assets, Net present value (NPV), Credit transactions, Asset management, Bank credit, Compensation, Liabilities, Mathematical models
Abstract
Opisano mechanizmy występujące w banku w przypadku udzielenia kredytu i jego wcześniejszej spłaty. Problem opisano z punktu widzenia zarządzania aktywami i pasywami banku. Zdefiniowano przypadki w których może dojść do wcześniejszej spłaty i dopasowano do nich odpowiednie modele.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu