BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniluk Andrzej
Title
O ryzyku stopy minimalnej funduszy emerytalnych
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 63-66
Keyword
Fundusze emerytalne, Opcje, Modele symulacyjne, Analiza statystyczna, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie ryzykiem
Pension funds, Options, Simulation models, Statistical analysis, Return on Investment (ROI), Risk management
Abstract
Autor zwraca uwagę, że regulacje prawne dotyczące funduszy emerytalnych wprowadziły do systemu mechanizm zarządzania ryzykiem o charakterze opcji. W artykule podejmuje próbę oszacowania wartości tej opcji przy użyciu modelu symulacyjnego, wykorzystującego wyniki statystycznej analizy danych historycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu