BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gątarek Dariusz
Title
Ryzyko modelu
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 52-55
Keyword
Instrumenty dłużne, Model Blacka-Scholesa, Opcje, Modelowanie ryzyka kredytowego, Ryzyko kredytowe
Debt instrument, Black-Scholes model, Options, Credit risk modelling, Credit risk
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniu ryzyka modelu. Ryzyko modelu to potencjalna możliwość poniesienia straty w wyniku zastosowania złego modelu do wyceny instrumentów finansowych i do obliczenia wyniku finansowego albo wymogów kapitałowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu