BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczyk Adam
Title
Rachunkowość kontraktów energetycznych
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 4, s. 97-100
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Rynek energetyczny, Sprawozdanie finansowe, Transakcje terminowe, Ustawa o rachunkowości
International Accounting Standards (IAS), Accounting in enterprise, Energy market, Financial statements, Forward rate transaction, Accounting Act
Abstract
Liberalizacja rynku energii dająca możliwość swobodnego zawierania transakcji kupna/sprzedaży energii pozwoliła wejść na rynek energetyczny jednostkom, które nie posiadając żadnych aktywów służących generowaniu czy przesyłaniu energii, zajmują się jej handlem. Podmioty te zawierają transakcje realizowane bez rzeczywistej dostawy energii. Zwrócono uwagę, że takie kontrakty energetyczne funkcjonują podobnie do typowych instrumentów pochodnych i będą wymagały odmiennego ujęcia w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, a także w sprawozdaniach spełniających wymogi MSR czy amerykańskich GAAP.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu