BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokorska Barbara
Title
Funkcje kontrolne i informacyjne w zarządzaniu firmą franchisingową
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 1, s. 55-60
Keyword
Franchising, Przedsiębiorstwo franchisingowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Franchising, Franchise enterprise, Enterprise management
Abstract
W artykule omówiono istotę procesu kontroli w ramach umowy franchisingu. Przedstawiono zakres uprawnień informacyjno-kontrolnych franchisobiorcy oraz procedury kontroli na poziomie Komisji Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu