BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mieczkowska Marzena
Title
Wszystko dla sprzedaży
Source
Personel i Zarządzanie, 2002, nr 20, s. 47-49
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Questionnaire survey
Abstract
Bardzo przydatne do budowania polityki personalnej i realizowania poprzez nią strategii firmy są wyniki ankiet pracowników. Artykuł jest odpowiedzią, w jaki sposób mogą wpłynąć na kształtowanie proklienckich postaw wszystkich zatrudnionych i wzrost ich umiejętności. W załączniku przedstawiono wzór ankiety do badania satysfakcji pracowniczej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu