BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielińska Joanna
Title
Sieci neuronowe i modele regresyjne w analizach zależności przyczynowo-skutkowych
Neural networks and regression models in analyses of casuality and consecutive dependencies
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 3, s. 79-89, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza regresji, Sieci neuronowe, Modele ekonometryczne, Wskaźniki rentowności, Sprzedaż produktu
Regression analysis, Neural networks, Econometric models, Profitability index, Product sales
Abstract
W artykule dokonano porównania skuteczności metody analizy regresji i sieci neuronowych do tworzenia modeli przyczynowo-skutkowych. Posłużono się konkretnym przykładem polegającym na poszukiwaniu modelu przyczynowo-skutkowego, w którym zmienną zależną jest wskaźnik rentowności sprzedaży. Wykorzystano dane pochodzące z grupy 980 gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną pod kierunkiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1999 r. Do tworzenia modeli regresyjnych wykorzystany został pakiet STATISTICA, natomiast sieci neuronowych - STATISTICA Neural Networks.

The article confronts methods of regression analysis and neural networks used in order to find causality and consecutive dependencies. On the basis of data from 1980 agricultural households keeping the agriculture accounting system, in the co-operation with the Agriculture and Food Economy Institute, a network and linear and non-linear regression model for evaluation of sales profitability indicator was created. STATISTICA package (regression models) and STATISTICA Neural Networks were used for calculation making. Presented results clearly stressed domination of neural networks taking into consideration of accuracy as well as comfort of using it. Main advantages of neural networks are the following: lack of necessity of creation of dependencies' forms between variables and ability of model selection of non-dependent random variables bringing the essential information. The main disadvantage is an analytical form of the model. The article presents neural networks as a comfortable and modern instrument for finding causality and consecutive models. The mentioned-above models can be used for initial data analysis connected with elimination of unessential variables and presenta tion of dependencies' character between dependent random variable and non-dependent random variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
  2. Olko-Bagieńska T., Ziętara W.: Materiały do ćwiczeń z organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995
  3. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
  4. Statistica Tom I. Ogólne konwencje i statystyki. StatSoft, 1997
  5. Statistica Tom III. Statystyki II. StatSoft, 1997
  6. Statistica Neural Networks. Wprowadzenie do sieci neuronowych, StatSoft, 2001
  7. Statistica Neural Networks. Kurs użytkowania programu, StatSoft, 2001
  8. Statistica Neural Networks. Przewodnik problemowy, StatSoft, 2001
  9. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993
  10. Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. Menadżer, Łódź 2000
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu