BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalasińska Magdalena
Title
Poprawiając wskaźniki
Source
Bank, 2003, nr 4, s. 49-50
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Banki, Emisja papierów wartościowych
Asset securitisation, Banks, Securities emission
Abstract
Omówiono rolę banku jako inicjatora procesu sekurytyzacji, organizatora procesu sekurytyzacji dla innych podmiotów gospodarczych, gwaranta papierów wartościowych wyemitowanych w drodze sekurytyzacji, pośrednika między emitentem a nabywcami papierów wartościowych. Banki mogą także być ostatecznym nabywcą papierów wartościowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu