BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Bogusława
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a sytuacja makroekonomiczna Litwy
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 1, s. 72-77
Keyword
Gospodarka, Inwestycje zagraniczne
Economy, Foreign investment
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
W artykule zaprezentowao kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych Litwy w latach 1995-2001 i sytuację gospodarczą Litwy w porównaniu m.in. z gospodarką polską. Przedstawiono wielkości inwestycji zagranicznych, kraje pochodzenia tych inwestycji oraz sektory, w których się najwięcej inwestuje. Omówione zostały czynniki, które wpływają na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu