BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołata Elżbieta
Title
Źródła informacji o regionalnym rynku pracy w świetle procesu integracji z Unią Europejską
Sources of Information on Regional Labour Market in the light of Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 17, s. 18-32, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Statystyka bezrobocia, Regionalny rynek pracy, Analiza regionalna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Unemployment statistics, Regional labour market, Regional analysis, Economic literature analysis
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Opracowanie jest próbą oceny infrastruktury statystycznej w Polsce w zakresie bezrobocia, z uwzględnieniem standardów UE i możliwości analizy w ujęciu regionalnym. Autorka prezentuje podstawowe wymagania przedstawione przez Eurostat, odnoszące się do statystyki bezrobocia oraz problem harmonizacji badań w tym zakresie.

The paper tries to evaluate statistical infrastructure in Poland as regards unemployment, taking into account adjustment to the requirements of the European Union and the possibilities of regional analysis. The author points out basic requirements of the Eurostat as regards the statistics of unemployment in the regional approach as well as the problems of harmonisation of research. The paper presents the existing trends of research connected with the application of the small area statistics to evaluate unemployment on the regional and local labour markets in Poland. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu