BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosiej Gerard
Title
Zdolność administracyjna polskiego systemu celnego w obliczu członkostwa w UE
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 10 (133), s. 39-47
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka celna, System celny, Prawo celne, Administracja celna, Etyka zawodowa
Poland's economic integration with the EU, Customs policy, Customs system, Customs law, Customs administration, Professional ethics
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
O efektywności systemu celnego każdego państwa decydują dwa zasadnicze elementy: właściwe ustawodawstwa celno-handlowe, sprawne i skuteczne instytucje odpowiedzialne za kształt i realizację polityki celnej państwa. Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana właśnie z tymi dwoma czynnikami, a dokładniej analiza praworządności w ramach systemu celnego w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu