BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniewska Joanna, Szreder Mirosław
Title
Wyniki statystycznego badania szkolenia zawodowego pracowników w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 10 (133), s. 48-59
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Szkolenie pracowników, Szkolenie zawodowe, Kapitał ludzki
Poland's economic integration with the EU, Manpower training, Vocational training, Human capital
Abstract
W artykule "Szkolenia zawodowe pracowników w Polsce i w krajach UE" (Wspólnoty Europejskie 10/2001) omówiono zakres tematyczny i pierwsze ogólne wyniki ogólnoeuropejskiego badania zaangażowania przedsiębiorstw w ustawiczne szkolenia zawodowe swoich pracowników (Continuing Vocational Training Survey 2). W niniejszym opracowaniu zaprezentowano szczegółowe wyniki badania CVTS2, w którym populację stanowiło 6540 przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu