BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujnowski Marcin
Title
Wpływ pomocy regionalnej dla infrastruktury transportowej na konkurencyjność regionów i spójność gospodarczą UE
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 10 (133), s. 74-82
Keyword
Pomoc regionalna, Polityka regionalna UE, Infrastruktura transportu, Konkurencyjność regionów, Rozwój gospodarczy regionów
Regional aid, EU regional policy, Transport infrastructure, Regions competitiveness, Economic development of regions
Abstract
Przedstawiono jakie ma znaczenie dostępności regionów dla ich konkurencyjności i spójności gospodarczej Unii Europejskiej. Zobrazowano to danymi, z których wynika, iż obszary o najmniejszym poziomie PKB/mieszkańca cechje niska gęstość i jakość sieci transportowej. Projekty rozwoju infrastruktury transportowej realizowane są głównie w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Przedstawiono udział wydatków na infrastrukturę transportową współfinansowane przez te instrumenty oraz ich wpływ na konkurencyjność regionów i spójność gospodarczą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu