BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biskup Przemysław
Title
Dostosowanie Wielkiej Brytanii do wymogów integracji prawnej Unii Europejskiej
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 11 (134), s. 8-16
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka wewnętrzna, Suwerenność, Prawo międzynarodowe, Prawo WE
Economic and political integration of Europe, Domestic policy, Sovereignty, International law, European Community law
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
W temacie: klasyczna doktryna suwerenności Parlamentu w Wielkiej Brytanii, współczesne poglądy w zakresie teorii suwerenności parlamentarnej, wpływ procesu integracji europejskiej na politykę wewnętrzną Zjednoczonego Królestwa, problemy brytyjskiego dualizmu międzynarodowo-prawnego, Brytyjska Usatwa o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., praktyka prawna w zakresie brytyjskiego członkostwa we Wspólnotach Europejskich, polityczno-prawne aspekty członkostwa brytyjskiego w Unii Europejskiej, rola Izby Lordów w zakresie wdrażania prawa wspólnotowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu