BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hildebrandt Anna
Title
Przygotowanie administracji regionalnej do integracji Polski z Unią Europejską
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 11 (134), s. 31-36
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Administracja lokalna, Samorząd terytorialny
Poland's economic integration with the EU, Local administration, Local government
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowanie jest próbą oceny sprawności funkcjonowania instytucji administracji szczebla regionalnego. Analizie poddano poziom gminny (jakość obsługi, uczciwość w postępowaniu administracji, jakość planowania i zarządzania finansowego, jakość uchwalania prawa) oraz poziom wojewódzki (obsługa elektroniczna urzędów, uczestnictwo regionu w dotychczasowych programach unijnych, normy jakości w urzędach, przedstawicielstwa regionów w Brukseli).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu