BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Umowa ramowa EFET a wzrost efektywności handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej UE
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 11 (134), s. 58-63
Keyword
Energetyka, Rynek energetyczny, Jednolity rynek wewnętrzny, Prywatyzacja przemysłu energetycznego
Energetics, Energy market, European Single Market, Privatization of energy industry
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Abstract
Zmiany dotyczące zasad działania oraz mechanizmu funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej w Europie. Zasady zawieranie transakcji na rynku pozagiełdowym (OTC). Na europejskim rynku energii najpopularniejszym standardem dla umowy ramowej jest umowa przygotowana przez Europejską Federację Handlujących Energią (EFET - European Rederation of Energy Trades). Przedstawiono najważniejsze elementy tej umowy z uwagi na fakt, że jest coraz częściej wykorzystywana w Polsce przez przedsiębiorstwa handlujące energią elektryczną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu