BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golejewska Anna
Title
Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. Wnioski dla Polski (II)
Source
Wspólnoty Europejskie, 2002, nr 12 (135), s. 57-65
Keyword
Polityka przemysłowa, Przemysł tekstylny, Przemysł odzieżowy, Rynek odzieżowy, Konkurencyjność przemysłowa
Industrial policy, Textile industry, Clothing industry, Clothing market, Industrial competitiveness
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Scharakteryzowano przemysł tekstylny i odzieżowy w Polsce w latach 1993-2000 oraz politykę wobec tego sektora. Autorka nawiązując do pierwszej części tego artykułu (Wspólnoty Euroopejskie 2002/11) sugeruje, że można byłoby skorzystać w celu poprawy konkurencyjności przemysłu tekstylnego i oddzieżowego w Polsce z doświadczeń państw członkowskich UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu