BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podpłoński Robert
Title
Bezpieczne archiwa
Source
Gazeta Bankowa, 2003, nr 10, s. 24
Keyword
Podpis elektroniczny, Dokumentacja organizacyjna, Bankowość elektroniczna, Elektroniczna Wymiana Danych, Usługi bankowe, Prawo bankowe
Digital signature, Institutional documentation, E-banking, Electronic Data Interchange (EDI), Banking services, Banking law
Abstract
Artykuł podkreśla znaczenie, a także omawia zastosowanie podpisu elektronicznego przy składaniu oświadczeń woli w formie elektronicznej, w kontekście rozporządzenia rządu RP w sprawie tworzenia, utrwalania i zabezpieczania dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu