BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Magdalena
Title
Międzynarodowe przepływy kapitału- Próba systematyzacji, motywy, skutki
The International Flows of Capital- the Reasons and Effects
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2001, nr 15, s. 63-86
Issue title
Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce
Keyword
Rynek kapitałowy, Przepływy pieniężne, Kapitał zagraniczny, Lokata kapitałowa, Kredyt zagraniczny, Portfel papierów wartościowych
Capital market, Cash flows, Foreign capital, Capital deposit, Foreign credits, Portfolio securities
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę systematyzacji międzynarodowych przepływów kapitału. Autorka opisuje zagraniczne lokaty bezpośrednie, lokaty portfelowe i kapitał pożyczkowy. W zakończeniu artykułu omawia efekty międzynarodowych przepływów kapitału, które można rozpatrywać z punktu widzenia kraju-eksportera netto oraz kraju-importera netto kapitału.

The international flows of capital are one of the aspects of the internationalisation of the economic processes. They can be classified according to the various criteria, of which the division into flow production capital (direct and indirect investments) and loan capital deserve an attention. In practice, the main entities of capital export in a form of the direct investments are big joint stock companies that are the basis for establishing the trans-national and multinational enterprises. There are various reasons for the international flows capital and the change together with the social and economic development. The effects of these flows can be grouped into those taking into consideration the point of view of the country - exporter of the net capital and the country - importer of the net capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu