BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowski Janusz
Title
Nie tylko pieniądze
Source
Gazeta Bankowa, 2003, nr 1, s. 14-15
Keyword
Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Zadłużenie, Finansowanie samorządu terytorialnego, Integracja gospodarcza Polski z UE, Pomoc gospodarcza, Fundusze strukturalne, Doradztwo, Banki
Local government, Local government task, Indebtedness, Local government financing, Poland's economic integration with the EU, Economic assistance, Structural funds, Consultancy, Banks
Abstract
Artykuł dotyczy problemu zadłużania się samorządów terytorialnych. Zdaniem autora długi te mogą okazać się zbyt wysokie, by w perspektywie czasu samorządy mogły skorzystać z unijnych środków pomocowych. Autor podkreśla rolę, jaką będą musiały odegrać banki w doradztwie i przygotowaniu projektów finansowych i wniosków dla pozyskania środków z UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu