BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzecha Łukasz
Title
Socjalistyczna gospodarka rynkowa
Source
Businessman Magazine, 2002, nr 3, s. 40-45
Keyword
Stosunki gospodarcze, Handel zagraniczny, Gospodarka
Economic relations, Foreign trade, Economy
Country
Polska, Chiny
Poland, China
Abstract
Artykuł burzy stereotyp postrzegania Chin jako biednego, zacofanego kraju. Jest to jadna z najlepiej rozwijających się gospodarek świata 8 procent wzrost PKB. Artykuł charakteryzuje sukces Chin na przełomie lat 80 i 90, ukazując jednocześnie problemy z którymi obecnie musi sie borykać "kraj środka". Możemy tu także znaleźć charakterystykę polsko-chińskich stosunków handlowych, jak również metody ich polepszenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1389
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu