BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koliński Łukasz
Title
Kłopot z wyciskaniem wyższych emerytur
Source
Profit, 2003, nr 5, s. 14-15
Keyword
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Open Pension Funds (OPF)
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstract
Przedstawiono szacunki dotyczące przyszłych emerytur wynikające z nowelizacji ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych. W wyniku tej nowelizacji klienci trzech Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (Zurich, AIG, Nationale-Nederlanden) otrzymają niższe emerytury.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-9367
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu