BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudła Janusz
Title
Ekonomiczny model jakości w bankach
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 1, s. 62-74, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Jakość usług, Wynik finansowy, Modele ekonomiczne
Banking services, Quality of services, Financial performance, Economic models
Abstract
Problematyka jakości w bankach komercyjnych w ostatnich latach stała się tematem wielu badań naukowych na świecie. Jednak wciąż brakuje ekonomicznego modelu, prezentującego powiązania między oferowaną jakością usług a uzyskiwanymi wynikami finansowymi. W artykule podjęto próbę stworzenia takiego mikroekonomicznego modelu, w warunkach konkurencji niedoskonałej, asymetrii informacji i występowania kosztów transakcyjnych. Zaprezentowany model dobrze tłumaczy wiele obserwowanych zjawisk charakterystycznych dla zróżnicowanego poziomu jakości w bankach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P.A. Chiappori, D. Perez-Castrillo, F. Verdier: Spatial competition in the banking system, localization, cross-subsidies and the regulation of interest rates. "European Economic Review", Vol. 39 No 5, 1995, s. 889-919.
  2. F.X. Frei, R. Kalakota, A.J. Leone, L.M. Marx: Process Variation as a Determinant of Bank Performance: Evidence from the Retail Banking Study. "Management Science", Vol. 45, No 9, September 1999, s. 1210-1220.
  3. X. Freixas, J.C. Rochet: Microeconomics of Banking. MIT Press, 1998.
  4. D. Garvin: What Does Product Quality Really Mean. "Sloan Management Journal", Vol. 26, Fall 1984, s. 25-43.
  5. J. Kudła: Mierzenie wpływu jakości usług na efektywność finansowˆ bank—w komercyjnych. "Bank i Kredyt" nr 10/2001, s. 42-54.
  6. C. Matures, J. Padilla: Shared ATM networks and banking competition. "European Economic Review", Vol. 38 No 5, 1994, s. 1113-1138.
  7. K. Opolski: Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2000.
  8. R.T. Rust, A.J. Zahorik, T.M. Keiningham: Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable, "Journal of Marketing", vol. 59, April 1995, s. 58-70.
  9. R.T. Rust, R. Metters: Mathematical Models of Service. "European Journal of Operational Research", vol. 91, 1996, s. 427-439.
  10. S. Salop: Monopolistic competition with outside goods. "Bell Journal of Economics", vol. 10 No 1, 1979, s. 141-156.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu