BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszak Celina M., Ziemba Ewa
Title
"Business Intelligence" w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source
Organizacja i Kierowanie, 2003, nr 1, s. 17-26
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacje oparte na wiedzy, Kapitał intelektualny, Wywiad gospodarczy
Enterprise management, Knowledge-based organisations, Intellectual capital, Business intelligence
Abstract
Tematem artykułu są systemy "Business Intelligence". Przedstawiono wiedzę jako ważny, strategiczny zasób przedsiębiorstwa, przesądzający o jego rozwoju. W dalszej części wskazano cechy systemów "Business Intelligence" oraz opisano ich architekturę. Podkreślono celowość stosowania takich rozwiązań w przedsiębiorstwie. Zaproponowano zintegrowane podejście do ich budowy i wdrażania. Opisano je z punktu widzenia czterech wymiarów: biznesowego, funkcjonalnego, technologicznego i organizacyjnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu