BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokorska Barbara
Title
Procesy integracji przedsiębiorstw handlowych
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 1-2, s. 30-53, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Sieci handlowe, Konsolidacja handlu
Commercial enterprises, Chain stores, Trade consolidation
Abstract
Procesy integracyjne stanowią często podstawę strategii rozwoju przedsiębiorstw, ich ekspansji rynkowej i dostosowań do nowych wymagań konkurencji. Poziom i charakter integracji wpływa na siłę rynkową i jest elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Prawidłowość ta na rynku polskim zaczyna być zauważalna, procesy integracji ulegają stopniowo pogłębieniu. Równolegle do bardzo szybko rozwijających się zagranicznych sieci handlowych, wymuszających w pewnym stopniu zachowania prorynkowe i konkurencyjne, powstaje coraz więcej polskich systemów integrujących coraz większą liczbę przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dystrybucja jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw na przełomie wieków XX i XXI, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym M. Strużyckiego, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
  2. Kucharska B., [2001], Integracja przedsiębiorstw handlowych w Polsce [w:] Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne pod red. naukową J. Karwowskiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  3. Maleszyk E., [2001], Procesy koncentracji na rynku i w handlu wewnętrznym w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 7/8.
  4. Pilarczyk B., Sławińska M.., Mruk H., [2001], Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. PWE, Warszawa.
  5. Pokorska B., [2002], Zarządzanie firmami franczyzowymi [w:] Raporty z badań Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji - rok 2001, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
  6. Rozporządzenie nr 2790/1999 w sprawie zastosowania artykułu 81 ust. 3 Traktatu o utworzeniu WE z 25 marca 1957 r. do wybranych rodzajów porozumień pionowych i uzgodnionych praktyk. Dz.U. z 29.12.1999 - 336 akt prawny z zastosowaniem dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  7. Szromnik A., [2001], Dylematy zmian strukturalnych w handlu w Polsce na przełomie wieków, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
  8. Uwarunkowania rozwoju handlu w Polsce na tle tendencji światowych, praca zbiorowa pod red naukową B. Pilarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu