BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochaniak Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 2, s. 92-98, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kapitał bankowy, Kapitał własny, Koszt kapitału, Model wyceny aktywów kapitałowych
Bank capital, Ownership capital, Capital cost, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Abstract
Celem artykułu jest oszacowanie kosztu kapitału własnego w 2002 r. dla 10 wybranych banków na podstawie obserwacji miesięcznych stóp zwrotu z ich akcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Black, P. Wright, J. E. Bachman: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kraków 2000 Dom Wydawniczy ABC.
 2. R. Bródka: Stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych - podstawowe charakterystyki inwestycji kapitałowych. "Bank i Kredyt" 10/1999.
 3. A. Cwynar, W. Cwynar: Stopa zwrotu i koszt kapitału - najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych. Praca zbiorowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Warszawa 2001 CeDeWu.
 4. A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa 2001 PWN.
 5. A. Ehrbar: EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Warszawa 2000 WIG Press.
 6. H. Johnson: Koszt kapitału - klucz do wartości firmy. Warszawa 2000 Liber.
 7. C. Kamping: Zarządzanie ryzykiem. "Bank" 7/2000.
 8. C. Matten: Zarządzanie kapitałem bankowym. Kraków 2000 Dom Wydawniczy ABC.
 9. J. Michaelis: Metoda wyceny aktywów finansowych CAPM w formule wartości zaktualizowanej netto (NPV). "Bank i Kredyt" 9/1999.
 10. R. Mills: Jak liczyć koszt kapitału. "Gazeta Bankowa" 20-26.03.2001.
 11. A. Welfe: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. Warszawa 1998 PWE.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu