BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy
Title
Układ outsourcingowy jako mechanizm koordynowania działań
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 5, s. 11-13
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Outsourcing, Organizacja przedsiębiorstwa, Metody organizatorskie
Enterprise management, Outsourcing, Enterprise organisation, Organizational methods
Abstract
W artykule koordynację uznano za klasyczny wymiar przestrzeni organizacyjnej. Koordynowanie oznacza łączenie w jedną całość rozproszonych w wyniku zastosowania kryteriów specjalizacji składowych organizacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania związane z możliwościami radzenia sobie z wymogami koordynacji przy wykorzystaniu mocnych stron układów outsourcingowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. J. NIEMCZYK, Układy outsourcingowe, [w:] Materiały z Konferencji Naukowej - Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. AE, Kraków 2002, s. 484.
  3. K. OBŁÓJ, Model biznesowy - dyrygent, „Przegląd Organizacji", nr 12/2002, s. 7.
  4. P.F. SCHLESINGER, V. SATHE, L.A. SCHLESINGER, J. KOTTER, Projektowanie organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu