BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Jacek, Młokosiewicz Marta
Title
Subiektywne linie ubóstwa - analiza oczekiwań dochodowych i korzyści skali gospodarstw domowych w regionie szczecińskim
Subjective Lines of Poverty - Analysis of Expected Income and Effects of Scale in Polish Households
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2002, nr 12, s. 81-91, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Linia ubóstwa, Gospodarstwa domowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Poverty line, Households, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w strukturach gospodarczych i społecznych w Polsce w ostatnich latach są źródłem wzrostu i rozwoju gospodarczego. Transformacja w sferze ekonomii nie powoduje wyłącznie pozytywnych skutków. Oprócz bezrobocia jednymi z najważniejszych problemów są zjawiska ubóstwa i zróżnicowania społeczeństwa pod względem poziomu uzyskiwanych dochodów. Jednym z możliwych do analizowania wymiarów ubóstwa jest jego wymiar subiektywny. Subiektywne linie ubóstwa zaprezentowane w artykule zostały wyznaczone na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego od grudnia 1997 do połowy stycznia 1998 wśród gospodarstw domowych osób zamieszkujących w regionie szczecińskim.

In this article some aspects of subjective poverty of polish households was considered. The applied methodology included an analysis of Subjective Poverty Lines and equivalent scales. Estimation of boundaries of poverty allows the authors to determine effects of scale of households and explore their income expectations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu