BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Source
Przegląd Rządowy, 2003, nr 5, s. 99-133
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Handel zagraniczny, Obrót towarowy, Polityka handlu zagranicznego, Polityka handlowa, Wspólna Polityka Handlowa, Warunki handlowe
Poland's economic integration with the EU, Foreign trade, Commodity turnover, Foreign trade policy, Trade policy, Common Commercial Policy, Trade conditions
Abstract
Raport został przygotowany przez Zespół Międzyresortowy składający się z przedstawicieli: ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra finansów, sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, przyjęty przez Komitet Rady Ministrów 14 kwietnia 2003 r. Artykuł stanowi syntezę I tomu Raportu. Pełny tekst Raportu znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Studiów Strategicznych pod adresem: www.rcss.gov.pl
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu