BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał
Title
Konsolidacja sektorów bankowych w krajach rozwijających się - współczese tendencje w zakresie fuzji i przejęć
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 3, s. 70-79
Keyword
Konsolidacja banków, Fuzje i przejęcia, Kraje rozwijające się
Bank consolidation, Mergers and acquisitions, Developing countries
Abstract
W ostatnich latach sektory bankowe krajów rozwijających się podlegają silnej presji w kierunku konsolidacji kapitału oraz koncentracji usług w coraz mniejszej liczbie podmiotów. Podłożem ich przekształceń jest zmiana uwarunkowań politycznych oraz gospodarczych, a przede wszystkim nasilająca się globalna konkurencja. Powszechna liberalizacja oraz globalizacja usług finansowych spowodowały nie tylko istotną zmianę warunków funkcjonowania instytucji finansowych na rozwiniętych rynkach, ale umożliwiy też wejście do krajów rozwijających się potężnych grup finansowych o zasięgu światowym. Obecnie rozwój sektorów bankowych w krajach rozwijających się jest ściśle uzależniony od decyzji zagranicznych instytucji finansowych, w tym w szczególności z krajów Unii Europejskiej. Tym decyzjom podlegają również fuzje i przejęcia na rynkach wschodzących.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. The Asia Banking and Capital Markets Online Handbook: Singapore. Sydney 2000 Pricewaterhouse Coopers.
 2. Basic trends in the banking sector. Banking supervision 2000, Czech National Bank, Praha 2001.
 3. Country Commercial Guide: Brazil. US Department of State 2001.
 4. Country Commercial Guide: Hungary. US Department of State 2001.
 5. Country Commercial Guide: Malaysia. US Department of State 2001.
 6. G. Edmondson, D. Fairlamb: The Superbanks of Spain. "BusinessWeek Online", 23 April 2001.
 7. Financial Sector Consolidation in Emerging Markets. International Capital Markets 2001, IMF, s. 130.
 8. The Hungarian Banking Sector. Developments in the First Half of 2000. Budapest 2000 National Bank of Hungary.
 9. July 2001 Top 1000 World Banks. "The Banker", July 2001.
 10. W. Kostrzewa: Przesłanki oraz typy fuzji i przejęć bankowych. W: Fuzje i przejęcia bankowe. Warszawa 1999 BRE Bank - CASE.
 11. N. Leung, J. M. Poullet, T. Shavers: Bank M&A: Historic Opportunities, but not for the fainthearted. "The McKinsey Quarterly" No 9/1999.
 12. M&A in 2000: Fast Start ... Fading Finale. Connected Release, Thomson Financial, 4 January 2001.
 13. M. Pokoiska: Właścicielska koncentracja. "Bank", wydanie specjalne, marzec 2002 r.
 14. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa 2001 Narodowy Bank Polski.
 15. K. Szeląg: Korzyści i koszty integracji europejskiej dla polskiego systemu bankowego. "Bank i Kredyt" nr 1-2/2001.
 16. J. Zaręba: Strategiczne uwarunkowania fuzji. "Bank" nr 9/2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu