BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowski Wojciech, Pawłowska Małgorzata, Kopczewski Tomasz
Title
Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości. Część II
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 4, s. 49-59, bibliogr. 58 poz.
Keyword
Zarządzanie bankiem, Zarząd, Formy własności przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Banki
Bank management, Board of directors, Types of business ownership, Corporate governance, Banks
Abstract
W artykule omówiono wpływ form władania na wyniki spółek bankowych w latach 1997-2001.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Admati, P. Pfleiderer, J. Zechner (1994): Large Shareholder Activism, Risk Sharing and Financial Market Equilibrium. "Journal of Political Economy" nr 102, s. 1097-1130.
 2. J. Albert (1994): Kapitalizm kontra kapitalizm. Znak.
 3. F. Allen, D. Gale (2000): Comparing Financial Systems. MIT, Cambridge.
 4. L. Allen, A.S. Cebenoyan (1991): Bank acquisitions and ownership structure, theory and and evidence. "Journal of Banking and Finance" nr 42, s. 419-37.
 5. E. Balcerowicz, A. Bratkowski (2001): Restructuring and Development of the Banking Sector in Poland. CASE Reports nr 44.
 6. A.N. Berger, L.J. Mester (1997): Beyond the Black Box: What Explains Differencies in the efficiencies of Financial Institutions. "Journal of Banking and Finance" nr 21, s. 895-947.
 7. A. Berle, G. Means (1932): The Modern Corporation and Private Property, reprint 1991, New Brunschwick, s. 66.
 8. D. Błaszczuk, red. (2001): Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. WSUB.
 9. C. Bobrowski (1985): Wspomnienia ze stulecia. W.Lub.
 10. D. Caves, L. Christensen, and E.W. Diewert (1982): The economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output and Productivity. "Econometrica" vol. 50, s. 1393-1414.
 11. A. Charnes, W.W. Cooper, B. Golany, L. Seiford, J. Stutz (1985): Foundations of Data Envelopment Analysis, Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions. "Journal of Econometrics" 30, s. 91-107.
 12. M. Dąbrowski, red. (2001): Currency crisises.
 13. O. De Bandt (1999): EMU and structure of the European banking system. BIS Conference Papers vol. 7, s. 131.
 14. E. Domańska (1986): Kapitalizm menedżerski. Warszawa PWE.
 15. R. Frydman, A. Rapaczyński (1995): Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Znak.
 16. R. Frydman, A. Rapaczyński, E. Phelps, A. Shleifer (1993): Needed Mechanisms of Corporate Governance and Finance. "Economics of Transition", s. 171-207.
 17. C.A. Glassman, S.A. Rhoades (1980): Owner versus manager control effects on bank performance. "Review of Economics and Statistics" nr 62, s. 263-70.
 18. G. Gorton, R. Rosen (1995): Corporate control, portfolio choice and decline of banking. "Journal of Finance" nr 50 s. 1380.
 19. M. Gospodarowicz (2000): Procedury analizy i oceny banków komercyjnych. "Materiały i Studia NBP", zeszyt nr 113.
 20. T.H. Hannan, F. Mavinga (1980): Expense preference and managerial control - the case of banking firm. "Journal of Economics" nr 11.
 21. M. Hirschey (1999): Managerial equity ownership and bank performance. "Economics Letter" nr 64, s. 209-213.
 22. M. Jerzemowska (1999): Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa PWN.
 23. S. Johnson, P. Bonne, A. Breach, E. Friedman (2000): Corporate Governance in the Asian Financial Crisis. "Journal of Financial Economics" nr 58, s. 141-186.
 24. S. Kamiński (2001): Znaczne pakiety akcji. "Glosa", s. 14.
 25. K. Karczmarczuk (1998): Struktura własności a przedsiębiorczość. "Ekonomista".
 26. I. Koładkiewicz (red.) (1999): Nadzór korporacyjny - perspektywa międzynarodowa. Warszawa Poltex.
 27. T. Kopczewski (1999): Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000 (Część I). Warszawa NBP.
 28. T. Kopczewski, M. Pawłowska (2001): Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000 (Część II). Warszawa NBP.
 29. P. Krugman (2001): Wracają problemy kryzysu gospodarczego. Warszawa PWN.
 30. R. La Porta et al. (1998): Law and Finance. "Journal of Political Economy" nr 106, s. 1113-55.
 31. R. La Porta, F. Lope de Silanez , A. Shleifer (1999): Corporate ownership around the world. "Journal of Finance" nr 52.
 32. R. La Porta, F. Lope de Silanez , A. Shleifer (2000): Government Ownership of Banks. HIER Discussion Papers nr 1890.
 33. R.L. Larner (1970): Management control and the large corporation. New York.
 34. W. Łyszkiewicz (2000): Industrial organization - organizacja rynku i konkurencja. Warszawa.
 35. W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska (2001): Kryzysy walutowe. Warszawa Wyd. Naukowe PWN.
 36. E. Maug (1998): Large Shareholders as Monitors. "Journal of Finance" nr 1.
 37. C. Mesjasz (2000): Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem. "Nasz Rynek Kapitałowy" lipiec, s. 57.
 38. J. Miclethwait, A. Wooldridge (2001): Szamani zarzadzania. (tł. A. Unterschuetz). Warszawa Zysk i Ska.
 39. T. Pedersen, S. Thomsen (1995): European Models of Corporate Governance. EIBA Meeting, Urbino, Italy, grudzień 1995 r., materiały konferencyjne; za: Rudolf (2001).
 40. S. Prowse (1994): Corporate governance in an international perspective. A survey of corporate control mechanisms among large firms in the USA, the UK, Japan and Germany. "BIS Economic Papers" nr 41.
 41. S. Prowse (1997): The Corporate Governance System in Banking - What Do We Know? "BNL Quarterly Reviev", March, s. 11.
 42. R. Rajan, L. Zingales (1995): What We Know About Capital Structure? Some evidence from international data. "Journal of Finance" nr 50, s. 1428.
 43. A. Resti (1997): Evaluating the Cost-efficiency of the Italian Banking System: What Can Be Learned from the Joint Application of Parametric and Nonparametric Techniques. "Journal of Banking and Finance" nr 21, s. 221-250.
 44. A. Rohlwik (1991): Strategic Positioning for Financial Institutions. New York Woodhead.
 45. G. Rogowski (1998): Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Poznań WWSB.
 46. T. Rybczyński (1994): Ewolucja systemu finansowego. Giełdowe bitwy i keire-tsu. "Życie Gospodarcze" nr 36.
 47. J.K. Solarz (1997): Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa Poltext.
 48. J.K. Solarz (1997): Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych - perspektywa corporate governance. Materiały z konferencji: Raport o Zarządzaniu. Warszawa WSZiP.
 49. J.K. Solarz (1996): Rozwój systemów bankowych. Warszawa.
 50. A. Szumański (2000): Zasady nadzoru właścicielskiego OECD.
 51. M. Śliwiński (2001): Coraz większa koncentracja obrotów. "Parkiet" z 14.11.2001 r.
 52. P. Tamowicz, M. Dzierżanowski (2001): Własność i kontrola polskich korporacji. Polskie Forum Corporate Governance, masz.pow.
 53. J. Teranishi (1997): Bank Governance in the Japanese Economic System. "BNL Quarterly Review", March, s. 48.
 54. J. Titenbrun (1997): Ekonomiczny sens prywatyzacji. Humaniora.
 55. J. Wielechowska-Wypych (2000): Czeski błąd. "Nasz Bank" nr 8, s. 5-6.
 56. D.C. Wheelock, P.W. Wilson (1995): Evaluating the Efficiency of Commercial Banks: Does Our View of What Banks Do Matter? "Review of Federal Reserve of St. Louis", lipiec/sierpień.
 57. M. Wypych (2001): Nadzór właścicielski w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W: J. Duraj (red.): Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Łódź, s. 160.
 58. K. Zalega (2000): Spór o pojęcie corporate governance. "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu