BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Onoszko Jolanta
Title
Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 4, s. 109-119
Keyword
Krótkoterminowe papiery dłużne, Rynek papierów wartościowych, Papiery dłużne
Short-term debt securities, Securities market, Debt securities
Abstract
Artykuł charakteryzuje instrument finansowy jakim jest krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez przedsiębiorstwo - pod względem jego formy, sposobu ustalania dochodu, oprocentowania, terminu zapadalności, funkcji oraz podstaw prawnych regulujących obrót tymi papierami. Przedstawiono proces emisji krótkoterminowych papierów dłużnych i uczestników tego procesu, tj. emitentów i inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem roli banku w procesie organizacji emisji oraz w zakresie organizowania rynku wtórnego. Przeanalizowano również kształtowanie się rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce w okresie 1992-2002, poprzedzone charakterystyką rozwoju zagranicznych rynków commercial papers.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Czerkas: Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym. Wnioski dla Polski. Materiały i Studia, Zeszyt nr 93, Warszawa, sierpień 1999, s. 16.
 2. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa 2001 Wyd. PWN, s. 36.
 3. D. Dziawgo: Bony komercyjne na polskim rynku finansowym - wybrane aspekty w działalności bankowej. "Bank i Kredyt" nr 4/1998, s. 5.
 4. Materiały Banku Handlowego w Warszawie SA. Katalog usług i produktów dla firm i instytucji.
 5. M. Nowak: Rynek papierów komercyjnych w Polsce. "Bank i Kredyt" nr 3/1998, s. 52-53.
 6. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2002r. Raport Fitch Polska S.A., 2002, s.1.
 7. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie II kwartału 2002r. "Rating & Rynek" 2002, s. 1.
 8. Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2002 r., Synteza. Opracowanie Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, lipiec 2002, s. 52.
 9. A. Wacławik: Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych. Zakamycze 2002 Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ, s. 27.
 10. R. Walkiewicz: Bankowość inwestycyjna. Warszawa 2001, s. 119 i n.
 11. D. Wieczorek: Commercial papers - skrypty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Bankowe ABC nr 41, s. 5, "Bank i Kredyt" nr 4/1998, s. 5.
 12. P. Żukowski: Commercial papers - krótkoterminowe papiery dłużne. "Bank" nr 12, 1995, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu