BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek, Pajdo Barbara
Title
Wskaźniki finansowe a opinia biegłego rewidenta
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 44-50, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wskaźniki finansowe, Biegli rewidenci, Badanie sprawozdań finansowych
Financial indicators, Authorized auditors, Audit of financial statement
Abstract
Opinia biegłego rewidenta jest syntetyczną wskazówką jakości sprawozdania finansowego. Wyrażone przez biegłego stwierdzenie zagrożenia kontynuacji działalności jest dla inwestorów i wierzycieli poważnym sygnałem na temat sytuacji finansowej firmy i może być podstawą podjęcia odpowiednich decyzji, na przykład zgłoszenia wniosku o upadość. W artykule przedstawiono wyniki badania zależności między sytuacją finansową firmy a rodzajem opinii rewidenta. Przedstawiono niektóre znane z literatury modele ekonometryczne opisujące taki związek.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Cary, R. Barker (1998): The relationship between financial statement ratios and auditor's opinions. Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies, Vol. 3, No. 2.
  2. M. Gruszczyński (2002): Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. B. Gul (2002): Ekonometryczne modelowanie opinii biegłych rewidentów. Praca magisterska. Warszawa Szkoła Główna Handlowa.
  4. J.C. Ireland (2000): Determinants of audit reports in the UK. Bristol University, Discussion Paper, No. 00/505.
  5. C. Lennox (1999): The accuracy and incremental information content of audit reports in predicting bankruptcy. "Journal of Business, Finance and Accounting", 1999, Vol. 26, Nos. 5 & 6, s. 757-778.
  6. Ch. Pryor, J. Terza (2002): Are going concern audit opinions a self-fulfilling prophecy. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting (w druku).
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu