BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fryczyńska Marzena
Title
Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 1, s. 25-32, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Pracownicy wiedzy, Zarządzanie personelem, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał intelektualny, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Knowledge workers, Personnel management, Employees in enterprise, Intellectual capital, Enterprise management
Abstract
Autorka porusza kwestię zmian jakościowych w zasobach pracy. Prezentuje poglądy uznanych autorów oraz podejmuje próbę syntezy definicji pojęcia: pracownik wiedzy. Przedstawia propozycje działań, które mogą usprawnić zarządzanie pracownikami wiedzy, tak aby byli oni głównymi kreatorami przyszłości organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allee V. (1997), The Knowledge Evolution, Butterworth & Heinemann.
 2. Amidon D. (1997), Innovation Strategy for the Knowledge Economy, Butterworth & Heinemann.
 3. Chase R., (2001) Creating the Knowledge - Based Organization, www.benchmarking.org/bpc
 4. Drucker P. (2001), www.theatlantic.com/issues/99oct, 22.08.
 5. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 6. Fazlagić A. (1999), www.uslugi.ae.poznan.pl/kat/amir/taylor 13.11.
 7. Goldsmith M. (1998), Zatrzymać najlepszych. (w:) Hesselbein F., Goldmith M., Beckhard R. (red.) Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 8. Horibe F. (1999), Managing Knowedge Workers, John Wiley & Sons.
 9. Knowledge Management Research Report 2000, KPMG Consulting 2000.
 10. Krough G., Ichijo K., Nonaka I. (2000), Enabling Knowledge Creation, Oxford University Press.
 11. Quinn J.B., Anderson P., Finkelstein S. (1998), Managing Professional Intellect: Making the Most of the Best, w: Klein D. A., The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth-Heinemann.
 12. Reich R. (1996), Praca narodów, wyd. A. Marszałek, Toruń.
 13. Szymański W. (2001), Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu