BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdziewicz Piotr
Title
"Ostrzenie piły", czyli czas wolny menedżerów
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 2, s. 39-51, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Czas wolny, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Rozwój zawodowy menedżera
Leisure time, Managers in a enterprise, Professional development of a manager
Abstract
W artykule omówiono rolę czasu wolnego w kształtowaniu indywidualnego rozwoju współczesnego menedżera. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2002 oraz w styczniu 2003 r. Miały one umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy, w jakiej mierze i jak często pozazawodowa sfera życia polskich menedżerów wpływa na ich rozwój ogólny i profesjonalny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Covey S.R. (1996), Siedem nawyków skutecznego działania, Medium, Warszawa.
  2. Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa.
  3. Pietrasiński Z. (1994), Znakomici szefowie i podwładni, FBC, Warszawa.
  4. Waitley D., Tucker R.B. (1996), Gra o sukces, Logos, Warszawa.
  5. Ziglar Z. (1995), Poradnik lidera, Medium, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu