BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidor-Rządkowska Małgorzata
Title
Mobbing - zagrożenie dla firmy i pracowników
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 2, s. 77-85, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Mobbing, Psychologia, Relacje kierownik-podwładny, Relacje międzyludzkie, Przemoc
Mobbing, Psychology, Manager-subordinate relationships, Interpersonal relations, Abuse
Abstract
W artykule podano kilka definicji mobbingu. Omówiono rodzaje mobbingu. Przedstawiono zjawisko mobbingu w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 2. Derczyński W. (2002), Szykany w miejscu pracy, komunikat z badań, CBOS, czerwiec, Warszawa.
 3. Drzewiecka E. (2002), Pracownik nie może być ofiarą, "Serwis Prawno-Pracowniczy", nr 19/20.
 4. Grabowski P. (2002), Patologia zarządzania. Mobbing - zjawisko przemocy psychicznej w miejscu pracy, "Antidotum", nr 5, Warszawa.
 5. Hirigoyen M.F. (2002), Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Wydawnictwo W Drodze, Poznań.
 6. Kaczyńska-Maciejowska R. (2002), Pracownik nękany, czyli jak rozpoznać i zwalczać mobbing w firmie, "Personel" nr 13/14, Warszawa.
 7. Kmiecik-Baran K., Cieślak W. (2001), Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", Gdańsk.
 8. Knap E. (2000), Nieopłacalny stres, "Personel" nr 2, Warszawa.
 9. Maciejewska B. (2002), Terroryści w biurze, "Newsweek", nr 2.
 10. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 11. Sidor-Rządkowska M. (2003), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 12. Sołtys A. (2001), Mobbing w organizacji - anatomia zjawiska, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej", Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu