BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowski Marian
Title
Bariery transferu technologii z krajowych jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Organizacja i Kierowanie, 2003, nr 2, s. 95-112
Organization and Management
Keyword
Polityka innowacyjna państwa, Transfer technologii, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
State innovation policy, Technology transfer (TT), Enterprise innovation, Small business
Abstract
Artykuł podejmuje problem polityki innowacyjnej państwa i działań instytucji naukowych na rzecz transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł prezentuje badania, których celem była analiza zaangażowania i użytecznej roli jednostek badawczo-rozwojowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, oczekiwań MSP wobec jednostek naukowych oraz ocena działalności innowacyjnej MSP, w oparciu o krajowe i zagraniczne źródła transferu. Szerzej zaprezentowano bariery transferu technologii, przeszkody w rozwoju i funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw, problem dostępu do informacji oraz działanie czynników preferujących przepływ myśli technologicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu