BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wratny Jerzy
Title
Wynagrodzenie za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 3-4, s. 57-68
Keyword
Prawo pracy, Kodeks pracy, Płace
Labour law, Labour Code, Wages
Abstract
Autor komentuje zmiany w ustawodawstwie pracy dotyczące wynagrodzenia za pracę. Kluczowe znaczenie w tym zakresie miały dwie ustawy - pierwsza nowelizująca kodeks pracy z 26 lipca 2002 r. oraz ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu