BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grycuk Adrian
Title
Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania
Source
Organizacja i Kierowanie, 2003, nr 3, s. 3-16
Organization and Management
Keyword
Koncepcja klastrów, Zarządzanie strategiczne, Praktyka zarządzania, Teorie zarządzania
Cluster conception, Strategic management, Management practice, Management theories
Abstract
Artyku zawiera przegląd teorii związanych z koncepcją klastrów. W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze wymiary i definicje gron. W części drugiej zaprezentowano klasyczną koncepcję gron Michaela E.Portera oraz jej implikacje dla wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Autor wskazuje na potrzebę dalszych badań nad gronami, w szczególności dotyczących mechanizmów determinujących wzrost ekonomiczny, a także poziom zasobów i dyfuzję wiedzy pomiędzy firmami działającymi w gronie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu