BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmytrów Krzysztof
Title
Podejście systemowe w podejmowaniu decyzji w gospodarce materiałowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
System Approach in Decision-making in the Inventory Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2002, nr 12, s. 137-144, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Optymalizacja decyzji, Gospodarka materiałowa, Zapasy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podejście systemowe
Decision optimization, Material economy, Inventories, Enterprise management, System-based approach
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie do dyskusji przydatności podejścia systemowego do optymalizacji zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie. Zdaniem autora zastosowanie podejścia systemowego w gospodarce materiałowej spowoduje: prawidłowe zidentyfikowanie problemu; znacznie ułatwi identyfikację wszystkich zmiennych; pozwoli prawidłowo wyznaczyć potrzebne parametry; umożliwi prawidłowe skonstruowanie modelu, który będzie podstawą do optymalizacji gospodarki materiałowej. (fragment tekstu)

In the article the author presented the advantage resulting from application of the system approach in the inventory management. The article presents the basic notations of the system theory and their transposition onto the model of the inventory theory. Application of the systems theory allows separating the most significant processes in the firm, thus correct estimating of the parameters of the model. Therefore we can obtain the model that is very well fit to the reality and results received by means of such model can be used in real economic situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu