BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula
Title
Wykorzystanie modeli adaptacyjnych do prognozowania kursów akcji w krótkim okresie
Forcasting of Stock Prices for Short Periods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2002, nr 12, s. 215-225, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kurs akcji, Metody prognozowania, Giełda papierów wartościowych
Share price, Forecasting methods, Stock market
Note
summ.
Abstract
Autorka w celu przedstawienia sposobu budowy prognoz przy użyciu modelu Browna oraz metody Holta wykorzystała dane empiryczne dotyczące kursów akcji dwóch spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do analizy wybrano notowania spółki KGHM oraz spółki Dębica. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program Statistica.

In the article the Author described adaptive models and constructed on its basis predictors. By means of these methods short-term forecasts for companies noted on the Warsaw Stock Exchange (KGHM and Dębica) were built. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu