BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewska Aleksandra
Title
Plan ostateczny : Finansowanie projektów z funduszy unijnych-ZPORR
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2003, nr 3, s. 100-102
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Pomoc regionalna UE, Rozwój regionalny
Local government, Local finance, Integrated Regional Operational Programme, National Development Plan, EU regional aid, Regional development
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Aby skorzystać z unijnych środków pomocowych konieczne jest opracowanie dokładnej analizy wykorzystania funduszy przedakcesyjnych. Dane takie zawarte są w programowych dokumentach akcesyjnych-Narodowym Planie Rozwoju (NPR) i jego programach sektorowych. Na skutek decyzji Rady Europejskiej, podjętej w Brukseli w październiku zeszłego roku, zmniejszono ogólną sumę środków przeznaczonych na realizację NPR.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu