BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Olga
Title
Ukraina: inwestycje w przemysł celulozowo-papierniczy
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 4, s. 79-81
Keyword
Przemysł papierniczy, Przemysł celulozowy, Produkcja papieru i celulozy, Rynek dóbr przemysłowych, Papiernictwo, Inwestycje w przemyśle, Import
Papermaking industry, Pulp industry, Manufacture of paper and cellulose, Industrial goods market, Papermaking, Investments in industry, Import
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Na ukraińskim rynku papierniczym, mimo szybkiego wzrostu produkcji, wciąż dominuje import. Dotyczy to zwłaszcza papieru do celów graficznych, papieru i tektury powlekanej oraz papieru gazetowego. Występują też braki celulozy, która na miejscu produkowana jest w znikomych ilościach. Aby tę sytuację zmienić, już w 2001 r. rząd ukraiński zatwierdził 15-letni program zwiększenia produkcji papieru oraz budowy kombinatów celulozowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu