BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Oceny kandydatów
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 4, s. 70-71
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Integracja gospodarcza Polski z UE, Ryzyko gospodarcze, Zacofanie gospodarcze, Ocena procesu transformacji
Economic and political integration of Europe, Poland's economic integration with the EU, Economic exposure, Economic underdevelopment, Evaluation of the transformation process
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Wejście 10 nowych państw do Unii Europejskiej będzie miało różnoraki wpływ na ich sytuację makroekonomiczną oraz warunki działania przedsiębiorstw. Z jednej strony kraje te odniosą wiele korzyści, z drugiej zaś uzyskanie członkostwa wiązać się będzie z pewnym ryzykiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu