BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Słabsze dążenie do stania się wielkim
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 4, s. 85-87
Keyword
Gospodarka światowa, Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Wykup przedsiębiorstwa
World economy, Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Company buyout
Country
Świat
World
Abstract
Lata 90. były okresem niezwykle silnego wzrostu zarówno liczby, jak i wartości przeprowadzanych w skali międzynarodowej transakcji fuzji i akwizycji. Od 1990 do 2000 r. wartość tego rodzaju transakcji zwiększyła się aż 8-krotnie, z 420 mld do 3300 mld USD. Po szczytowym okresie pojawiła się jednak tendencja spadkowa; najsilniej w Stanach Zjednoczonych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu